Ulven

Et av de mest fascinerende skapningene som trør sine bein på denne jorda er ulven. Majestetisk, mystisk, skremmende og vakker. Det er ikke mange som får oppleve å se dette fantastiske dyret, i hvert fall ikke ute i det fri. Alle filmene om varulver bidrar til at mange ser på ulven som mystisk og skremmende, og historien om Rødhette og ulven har nok fått mange barnehjerter til å banke ekstra fort ute i skogen.

Dårlige familieforhold til hunden

Ulven tilhører hundefamilien, og er et rovpattedyr som kan leve i opptil 14 år. De lever i flokk, og er kjent for å angripe spesielt sauer. I Tyrkia i provinsen Sivas har hunderasen Kangal Shepherd i århundrer vært viktig for bøndene, og blir nærmest sett på som hellig. Det er merkelig at en hund kan være så skremmende for ulven at bare synet av den kan avskremme de fra å komme nærmere. En Kangal kan bli hele 85 cm høy og veie opp til 65 kg. Hunderasen virker som skapt for å være gjeter, stor og svært beskyttende. Vaktsomme øyne alltid mot horisonten, for å oppdage eventuelle farer. En Kangalhund vinner gjerne over ulven i kamp, i tillegg til at den beskytter bøndene mot tyver og andre farer. De er så dyktige i sitt arbeid, at de blir importert inn til andre land, fra bønder som har sett potensialet i denne mektige hunderasen. Merkelig å tenke på at disse to dyrene fra samme familie, står mot hverandre som fiender hvor den ene beskytter sauer og mennesker, og den andre er ute etter føde.

Store dyr, enda større bytter

Store dyr, enda større bytter

Ulven kan deles inn i underartene Eurasiske ulver, Amerikanske ulver og hunder som Dingo og Tamhund. De største ulvene finner vi blant annet i Russland, Alaska og Canada. Her blir de opptil 165 cm lang, 100 cm høy opp til skulderen og kan veie opp til 80 kg. På den andre er de minste ulvene som bor rundt Asia og Midt-Østen ca halvparten så lange og veier bare rundt 20 kg. Ulvene er sosiale flokkdyr, og det engelske begrepet ”Alfamale” kommer fra ulvene. Blant mennesker benyttes begrepet om en mann som har lederegenskaper, er sterk og dominant.   

Ulv jakter vanligvis på bytter som er noe større enn de selv, og da jakter de i flokk. De kan også jakte alene, og da er byttet mindre. Når vi vet at ulven kan nedlegge bytter store som elg, hjort og bison, så er det naturlig at vi ser på de som smarte dyr. Nå har de noen karakteristiske trekk som kan minne om den smarte reven også, selv om de ikke er så veldig nært i slekt.

Ulven har vært et svært suksessfullt pattedyr og var tidligere spredt over et enormt område, men bestanden er senere blitt redusert med ca 30 %.  Totalt fins det i dag mellom 150 000 og 200 000 ulver, og arten er ikke regnet som utryddingstruet på verdensbasis, selv om den anses som truet i Norge. I Skandinavia var ulven utryddet på 60-tallet, men ulven har igjen etablert seg her etter at ulv kom fra området Finland og Russland på 80-tallet.