Storfe

Husdyr har vi mange av verden rundt, noen av den mest vanlig artene er storfe som vi også kjenner godt til her i landet også.Det finnes mange arter av kua, her i Norge har vi ni arter som er de mest vanlige. Det er døla fe, Lyngdals fe, Norskt rødt fe, Telamarks fe, østlandsk rødkolle, vestlands rødkolle, rød trønder og Målselv fe og sidet trønder og Nordlands fe. Rasen som er den mest vanlige her i landet er Norsk rødt fe som har blitt avlet frem i fra Norske, Finske og Svenske raser.

Opprinnelsen

Storfe som vi kjenner i dag stammer alle i fra uroksen, man mener den kommer i fra India hvor den oppsto for rundt to millioner år siden. Den var vesentlig mye større en dagens raser og kunne bli nesten to meter høy målt i skulderhøyde. Den spredte seg fort rundt i Asia og videre til store områder i Europa, det er også funnet noen eksemplarer i utgravinger i det nordlige Afrika. Arten er i dag totalt utryddet, de siste dyrene mener man fantes i Polen der man gjorde forsøk på og redde arten men det ble jaktet på dem til det siste dyret var blitt felt.

Forskjellige raser

Forskjellige raser

På verdensbasis er det veldig mange raser av kveg, det er veldig lokale forhold som teller om hvilken rase som egner seg for stedet. Her i Norge har vi avlet frem raser som egner seg godt til Norske forhold, i jobben med å avle frem riktig rase ble det lagt stor vekt på melkemengde, kjøttmengde, fruktbarhet og helse. I Storbritannia har de syv forskjellige arter, den som noe er mest kjent er nok Herfordkveg.Den blir betegnet som den kjøttferasen som er mest utbredt verden rundt, store kraftige dyr som tåler forskjellige klimaer. I Danmark har man bare en egen rase, Dansk jersey. Det stammer i fra Sveige og i fra øya Jersey. Dette er en melkerase med høyt fett og protein innhold. Finland har fire egne raser, her er det den mest vanlige rasen Finsk ayrshire. Rasen har sin opprinnelse i fra Sverige og Skottland. Sverige stiller med syv forskjellige raser, den mest vanlige går under betegnelsen SRB som er en forkortelse for Svensk rødt og hvit boskap. Dette er en gammel Svensk rase som er blitt krysset med Engelske og Skotske raser. Rasen er også grunnlaget for den Norske rødt fe rasen.

Longhorn

Longhorn

Longhorn rasen er også en godt kjent rase innen storfe, det er hovedsakelig tre varianter av denne. Highland cattel er den Skotske varianten, den har i tillegg til de lange hornene en lang pels som egner seg godt i det kalde klimaet oppe i høylandet i Skottland. Oksene kan bli opp mot 800 kilo tunge og har en topp kjøttkvalitet. Melken har et høyt protein og fett innhold og det lages smør og ost av den. Engelsk longhorn er noe større en Skottland varianten, her kan oksen bli hele 1000 kilo tunge. Detter er også en art som er avlet frem på grunn av kjøttet. Texas longhorn kom til Amerika med Spanjolene sitt inntog der, hornene her kan nesten to meter lange i fra tupp til tupp.

Dette er en rase som klarer seg bra i tørre områder og egner seg da godt i stor deler av Amerika.