Øgler

Menneskene har mange forskjellige dyr som kjæledyr, noen arter er vel strengt tatt ikke egnet som dette men vi mennesker er jo litt rare med en merkelig smaks sans. Slanger og øgler er etter min mening dyr som ikke egner seg som kjøledyr, men det er jo mange som er uenige i dette og har disse dyrene i huset. Men de små variantene av øgler kan vel alltids gå an, det er jo selvsagt opp til hver enkelt å avgjøre.

Små øgler

Øgler kommer i mange forskjellige varianter og størrelser, de tilhører krypdyr familien som har ben. Men det finnes faktisk ett par arter her som ikke har ben, de minner litt om små slanger, ormeøgle og dverg tejuer er to av dem. De fleste av øglene er ganske ufarlige, men man må være oppmerksom på at det finnes giftige arter av øglen også. Det som igjen kan være farlig med noen øgler er infeksjoner som kommer etter ett bitt, det kan være svært farlig. Disse små øglene har blitt ett yndet kjæledyr for mange, men man må da huske på å sette seg godt inn i den varianten av øgler man ønsker som kjæledyr. Dette er jo tross alt ett vilt dyr som man kan få enkelte uvante problemer med om man ikke kjenner arten bra nok.

Mellomstore øgler

Det finnes så utrolig mange varianter av øglene, en av de mellomstore variantene kalles El Hierro gigant Lizard og kan bli opp mot 60 cm lang. Dette arten finner man stort sett bare på øyene utenfor Afrika som da er Kanariøyene. Det er spesielt en av de øyene som har en større andel av disse og det er øya El Hierro. Denne varianten lever stort sett av vegetasjon og innsekter og er ganske harmløs variant av øglearten. Arten har nå nesten blitt utryddet så man har satt i gang en redningsplan for arten, øglens største fiende er de lokale kattene, hunder og rotter.

Mellomstore øgler
Mellomstore øgler

Iguanen tilhører også de mellomstore øglene, den kan bli opp til er meter og 60 cm lang. Denne varianten finner man i områder rundt i Mexico, nord og syd Amerika og i Caribbean. I denne øglefamilien finnes det også to slange arter, noe det gjør i de fleste øglefamiliene. Denne arten er en av de artene som mange har som kjæledyr, det er mange flotte varianter innen denne familien med flotte farger. Som de fleste små og mellomstore øglene lever også denne arten av vegetasjon og innsekter.

Mellomstore øgler
Mellomstore øgler

Store øgler

Den arten i øglefamilien som er den største i dag er Komodovaran, den kan bli opp mot tre meter lang og veie rundt 70 kilo. Denne store arten lever på øya med da selvfølgelig navnet Komodo samt noen få nærliggende øyer. Denne arten lever av å jakte mellomstore og store dyr, den ligger klar i ett bakholds angrep og får den gitt byttet ett bitt er maten garantert. Det følger gjerne byttet på litt avstand og venter til effekten av bittet gjør at dyret dør. Dette er en art som også er farlig for mennesker.