Kamel og dromedar

Mange dyrearter har vert til stor nytte for menneskene gjennom tidene, både som nyttedyr og som husdyr. Kamelen er en av disse som har hjulpet menneskene i mange tusen år. Både kamelen og dromedaren hører til hjortefamilien i Camelus slekten, de er drøvtyggere som tygger maten to ganger. Det er lett og se forskjell på artene, kamelen har to pukler mens dromedaren har bare en pukkel. Det er i dag kun disse to artene som er igjen av slekten. De artene som er utdødd er baktriakamel, camelus gigas, camelus sivalensis og camelus hesternus.

Historie

Historie

Man har funnet fossiler i Nord Amerika som er i fra paleogentida som var for en rundt 23 til 50 millioner år siden, så dette er en gammel slekt. Arten spredte seg videre i fra Nord Amerika til Asia, Afrika og Australia og man har funnet tegn på at menneskene begynte å temme kameler og dromedarer for litt over 3000 år siden. Arten har gjennomgått en del endringer med tiden, den har blitt større og puklene har endret seg en del også, ellers er de ganske like av utseende. Arten har tilpasset seg til omgivelsene den lever i, den egner seg ypperlig i tørre strøk som i ørken eller andre steder med lite vann.

Kroppen

De har en lengde på mellom to meter og tre og en halv meter, høyden er rundt to meter. De veier mellom 300 til 700 kilo så det er store dyr. De har en fantastisk evne til og lagre fett i pukkelen som de så omdanner til vann ved behov. Dette gjør at de er ypperlige til bruk som ridedyr og pakkdyr i tørre strøk. Men det er ikke bare fettreserven i pukkelen som har virkning på dyrets utholdenhet, de har også en annen form på blodcellene. De har en form for oval form i motsetning til pattedyr flest som har runde. Dette gjør at de har en bedre sirkulasjon og holder ut lengre i forhold til andre dyr som allerede hadde tørket ut lenge før de gjør det. Begge artene kan bli ganske gamle, rund 40 til 50 år er ikke unormalt for arten.

Nyttedyret

 

Nyttedyret

Det er rundt 14 millioner dromedarer rundt omkring i verden, hoved saklig i de afrikanske nordlige og midtre delene. Dette er stort sett tamme dyr som brukes som ridedyr og pakkdyr. Man bruker også melken og kjøttet til mat og skinnet- pelsen til materiale. Det er godt kjent i historien at man hadde mange karavaner igjennom ørkenen og andre tørre fjellområder som fraktet varer og mennesker over lange strekninger. I disse moderne tider er det ikke mange karavaner igjen, men de brukes gjerne til ridedyr og trekkdyr til forskjellige typer vogner. De har også blitt brukt i krig, da som ridedyr for soldatene på oppdrag ute i vanskelige og tøft terreng. De egner seg ypperlig som ridedyr, de kan løpe opp imot 60 kilometer i timen i korte strekninger men klarer veldig lenge med en fart på rundt 40 kilometer i timen.

Det har da blitt arrangert en del dromedar løp rundt omkring i det Afrikanske kontinentet, en populær aktivitet som morer mange.