Frosker

Hvem har ikke hørt historien om prinsessen og frosken? dette romantiske eventyret gir frosker en annen oppmerksomhet enn de kanskje er vant til og viser hvor søte de er. Frosker er små rumpetroll før de blir frosker og tilhører haleløse amfibier.

Frosker
Frosker

Det lever frosker på alle kontinent bortsett fra i veldig kalde områder som for eksempel Arktis. Om vinteren går frosken i dvale og graver seg under bakken fordi de ikke tåler kulda. I Canada fins det imidlertid en frosk som lar seg fryse ned og tine opp igjen.

Froskene går gjennom flere stadier før de blir en voksen frosk.  På første stadie så er de et egg, på andre stadie er de et rumpetroll, på tredje stadie får de ben og armer, på fjerde stadie er de en liten frosk med hale, og på stadie fem er de blitt en voksen frosk. Rumpetroll kan karakteriseres som larver med hale som lever i vann. I Norge fins det tre typer frosker: Buttsnutefrosk, Spissnutefrosk og Damfrosk. Buttsnutefrosk er den vanligste typen frosk i Norge og ligner på Spissnutefrosk. Denne frosketypen kan bli 7–10 cm lang, i tillegg har den en butt snute. Arten lever i Nord-Europa/og -Asia, og lever i områder opp til 1000 meter over havet.

Spissnutefrosk kjennetegnes ved at den er mindre enn Buttsnutefrosk, den blir 7-8 cm lang og i tillegg har den en spiss snute. For å se forskjell på Buttsnutefrosk og Spissnutefrosk så kan man høre på klukkelydene. Spissnutefrosken lever i sørlige deler av Norge og trives i skogområder. Damfrosk oppholder seg i grunne dammer der det er mye sol og gjerne insekter. Denne frosketypen blir sett på som den vanlige frosketypen, og noen steder så er den utryddet. Det er en sjelden frosk og den står også i fare for å bli utryddet i Norge. Det fins både grønne og brune froskearter, og Damfrosk hører til grønne frosker.

Det fins også spiselige frosker, som kalles Hybridfrosker. Dette er en større frosk og som er fra 6-10 cm lang, den er grønn og flekkete. Denne froskearten lever i Mellom-Europa, og i Norge fins den i Rogaland. Det er i disse områdene hvor Hybridfrosken lever at den også brukes i mat.

Prinsessen og frosken

Prinsessen og frosken
Prinsessen og frosken

Prinsessen og frosken er et kjent amerikansk eventyr fra 2009 som er animert av Disney. Historien tar utgangspunkt i en prins som har blitt forvandlet til en frosk av en trollmann. For å bli menneske igjen så må han bli kysset av en prinsesse, og dette leder han ut på eventyr.

Handlingen foregår i New Orleans hvor den vakre jenta Tiana jobber på restaurant. Tiana og froskeprinsen møtes på et karneval og han overtaler henne til å kysse ham. Det som er uheldig er at Tiana dessverre viser seg å ikke være en prinsesse og dermed blir hun også forvandlet til en frosk. Sammen reiser de på jakt etter en trollkvinne som er den eneste som kan bryte trolldommen. Et vakkert eventyr i kjent Disney-stil som viser hvor søte frosker egentlig kan være.