Elefanten

Elefanten er et fantastisk dyr, og den er den største av alle dyrene som lever på land.

Normalvekt på en elefant er rundt ti tonn og de er rundt fire meter høye. Det finnes i dag tre arter av elefanten, den Afrikanske, den Indiske og den Afrikanske skogselefanten.

Elefanten har en veldig god hukommelse og er et intelligent dyr, det er vel en del som har hørt utrykket – hukommelse som en elefant.

Den Asiatiske elefanten

Den Asiatiske elefanten er den minste av dem med noe kortere ben og mindre ører som kjennetegn. Vekten ligger på rundt fire tonn, en god del under den Afrikanske elefanten.

Den blir også kaldt den Indiske elefanten, men det korrekte her er at den er en underart av den Asiatiske arten.

Det er flere underarter av den Asiatiske elefanten, man har Malayisk elefant, Sumatrisk elefant, Borneisk elefant og Sri Lankisk elefant. Den minste av disse lever på Borneo og den største av dem lever på Sri Lanka.

Det har vert to arter til i denne familien, Syrisk og Kinesisk elefant. Men disse er utdødde arter for lenge siden.

De Asiatiske elefantene er den eneste i elefantslekten hvor det bare er hannene som har støttenner.

Afrikansk skogselefant

Den Afrikanske skogselefanten er noe mindre en Afrikanske og noe større en den Asiatiske.

Den trives best i tropisk klima med høy fuktighet og i regnskoger. Man finner dem i sentral Afrika og vest Afrika i et område som heter Kongobassenget.

Det sies at denne arten er i ferd med og komme på listen over utryddings truede arter, det er på grunn av krypskyting og avskoging. Støttennene blir beregnet som de mest verdifulle i blant elefant rasene.

Afrikanske elefanten

Den afrikanske elefanten er den største i elefant familien, den trives mest ute på savannene og i skogsområdene ved savannene.

Det har blitt påstått at det finnes tre underarter til denne rasen, Sørafrikansk, Vestafrikansk og Østafrikansk savanneelefant, men dette er ikke blitt bekreftet enda.

Elefant familien

Som nevnt tidligere er elefanten et intelligent dyr med sterke familiebånd. Sjefen i familien er gjerne den største og eldste hunnen, det er viktig at det mest erfarne og klokeste dyret leder flokken rundt på sine vandrerturer. Hun blir gjerne kaldt Matriarken og bestemmer når de skal gå, spise, drikke, bade eller hvile seg.

Alle i flokken er nære beslektet med hverandre, og når så den eldste blir syk eller dør tar neste på rangstigen over jobben som flokkens leder.

En normal størrelse på flokkene er på rundt ti dyr men det kan forekomme at flere flokker som er i nær slekt samler seg i flokker på opp til 50 dyr. Flokkene er stadig på vandring, de er ikke territoriale og kan vandre både natt og dag.

De tilbakelegger normalt en distanse på rundt 25 kilometer i døgnet, med kan til tider vandre opp til 20 mil i døgnet.

Elefanten lever av vegetasjon, gress, frukt, bark, røtter, bær, løv, kvister og kratt. Det spises gjerne døgnet rundt, tar jo litt tid og få i seg mellom 150 og 200 kilo mat som de jo trenger i døgnet.