Storfe

Husdyr har vi mange av verden rundt, noen av den mest vanlig artene er storfe som vi også kjenner godt til her i landet også.

Kamel og dromedar

Mange dyrearter har vert til stor nytte for menneskene gjennom tidene, både som nyttedyr og som husdyr.