Elefanten

Elefanten er et fantastisk dyr, og den er den største av alle dyrene som lever på land.

Krokodiller

Krokodillen eller Crocodylia består av 27 forskjellige arter. Den er også den fysisk største av krypdyrene.