Uvanlige kjæledyr

Det er ikke alle som kan eller ønsker å ha tradisjonelle kjæledyr som katter, hunder, kaniner og lignende dyr. Noen ganger er det snakk om allergi, mens i andre tilfeller så er det mer snakk om at man trives bedre med andre arter.

Det er dessverre flere problemer med å skulle ha uvanlig dyr som kjæledyr og derfor har det vært strenge restriksjoner på denne type dyrehold. Svært mange av disse dyrene har vært forbudt å holde som kjæledyr i Norge, men i 2017 så har man gått inn og endret disse reglene. Dette betyr at flere kan bli kjent med disse dyrene, men det innebærer også et stort ansvar.

Regelendringer på mange områder

I Norge  jobber vi med å beholde vårt eget regelverk samtidig som vi må nærme oss andre lands regelverk. Dette er et viktig punkt når det kommer til samarbeid med andre nasjoner. Vi må gi og ta litt. Vi har allerede sett resultatene av dette på mange områder.  Dyrehold er bare et av disse områdene. Det er fordeler og ulemper med alt, men det er viktig å merke seg at ikke alt kan reguleres. Internett, større flyt av mennesker og arbeidskraft over landegrensene og mange andre faktorer bidrar til at regler må justeres.

Regelendringer på mange områder

Mange opplevelser også i Norge

Fordelen med regelendringene og selvsagt teknologien, er at vi nordmenn får tilgang til utrolig mye mer.  Nå kan vi dra på virtuelle turer via GoogleMaps eller virtuelle spill hos PokerStarscasino. Og vi kan finne eksotisk mat i småbutikker, og nå skilpadder og slanger i vanlige husholdninger.

Så mye av det vi har vært vant til å kun oppleve i utlandet har vi nå muligheten til å få oppleve her hjemme i Norge. Om det er grunnen til at vi reiser litt mindre, er vanskelig å si, men det er i alle fall bedre for lommeboken.

Spesielle hensyn ved eksotisk dyrehold

Det er ikke like enkelt å ta vare på en skilpadde som en hund. Skilpadden beveger seg riktignok svært langsomt, men det er ofte vanskeligere å oppdage sykdom, den trenger gjerne ekstra varme, samt en del andre ekstra tiltak.

En dyreeier kan enkelt sette opp ting så det passer den bestemte artens behov, men det krever opplæring og vilje.

Heldigvis så finnes det meste på Internett og dyrebutikkene kan også hjelpe med mye informasjon. Egne bur, varmeelementer og annet fås kjøpt i butikken eller i utlandet. Det finnes også egne instruksjonsvideoer på nettet og selvsagt svært mange diskusjonsfora hvor man kan spørre andre om råd.

Spesielle hensyn ved eksotisk dyrehold

Det er også viktig å sjekke hvor nærmeste dyrlege med kompetanse på nettopp ditt dyr holder til. Dyrleger får opplæring i håndtering av og konkret helsehjelp beregnet for forskjellige eksotiske dyr. Etter hvert som slike arter blir mer vanlige i norske husholdninger så vil enda flere veterinærer få mulighetene til å bli kjent med disse. Men det kan lønne seg å ta en telefon for å sjekke at akkurat din nærmeste dyrlege er godt kjent med den arten du har.

Kostnaden

Når det kommer til prisnivået så er det usikkert hvor store kostnader som man må påberegne ved et slikt dyrehold. Vi snakker her om spesial bur og spesial utstyr til buret som varmelampe. Mye av dette er spesialutstyr beregnet på akkurat den arten og derfor blir spesialimportert. Da blir gjerne også prisene deretter.

Dette vil friste noen til å velge å handle utstyr i utlandet og gjerne gjennom billigkjeder. Myndighetene og eksperter på området advarer mot slike kjøp. Mange av reptilene og de andre artene er svært følsomme og det skal ikke så mye til før de kan bli syke grunnet for dårlige levekår. Så det er helt nødvendig å investere i kvalitet så levekårene blir optimale fra starten av.

Det er selvsagt også knyttet større kostnader til innkjøp av dyrene og spesial för. Disse artene hører ikke naturlig til i norsk og derfor må mye mat importeres spesielt. Matbudsjettet må derfor også legges høyere, for det er viktig at disse artene får god ernæring.

 

Når alt det er sagt så er det ikke snakk om voldsomme summer. Det er bare snakk om et noe større budsjett i investeringsfasen og muligens litt mer i driftskostnad. Fordelen er at disse dyrene er små, så matkostnadene blir mindre enn for.eks. for en hund som trenger store matsekker.

Fremtiden

Fremtiden?

I 2017 så er det 19 arter som er tillatt. Spørsmålet vil da bli om myndighetene etter hvert vil frigi mer. Mandighetene bekymrer seg for at disse artene vil bli sluppet løs i norsk natur og potensielt kunne påvirke naturen. Mange av artene vil ikke kunne overleve en streng vinter ute i naturen. Samtidig så har man mange ganger opp igjennom årene opplevd at importerte arter har blitt sluppet ut i naturen og fått formere seg fritt. Disse artene har da utkonkurrert de innfødte artene og dette har skapt store miljøødeleggelser.

I tillegg så er mange av artene truet i det fri. Hvis man skaper en større etterspørsel etter disse artene så vil man kunne skape et sterkere press dem i deres opprinnelsesland. Heldigvis så har mange begynt å drive oppdrett av disse artene og de dyrene som blir importert til Norge kommer utelukkende fra godkjente oppdrettere. Utfordringen blir å også sørger for gode rutiner for omplassering og så er det store sjanser for at enda flere arter vil bli tilgjengelig for norske dyreelskere.