Slanger i Norge

I Norge finnes det ikke mange arter av slanger. Kun tre stykker er offisielt registrert som lever i Norge. Det finnes selvfølgelig noen andre arter som lever i fangenskap. Men det er kun huggormen, buormen og slettsnok som er registrert i Norge. Alle andre arter er ulovlige frem til reglene ble noe lettet på nå i år. Dette har jeg skrevet en del om i en tidligere artikkel her. Ni arter av slanger ble da tillatt å innføre i Norge og ha som kjæledyr i fangenskap uten spesielle regler.

Norske slanger

Slanger kan du treffe på overalt i verden – på alle kontinenter unntatt i Antarktis. Men det er selvfølgelig i de varme strøkene i tropene at det finnes flest forskjellige arter.

Huggormen er den av verdens slanger som lever lengst nord. I Norge til cirka 60 grader, mens i Sverige, Finland og Russland beveger den seg helt opp til 68 grader. I Norge finnes ubekreftede meldinger om andre funn men det henger da sannsynlig sammen med at arten finnes såpass mye lenger i de tre andre nevnte landene.

Slangene generelt tilhører den delen av krypdyrene som ikke har synlige lemmer. Totalt skal det finnes over 3000 forskjellige arter, men altså kun tre i Norge. Øgler og ormeøgler er de nærmeste slektningene, og de tre gruppene utgjør til sammen skjellkrypdyrene.

Huggormen

Dette er den eneste giftige slangen som finnes i Norge. De to andre artene er totalt ufarlige for mennesker. Huggormen kjennes igjen med sine tverrgående mønster i sikksakk på ryggen. Men det er også mange av dem som er helt svarte.

Hannen skinner mer i blågrå farge, mens damene i arten er mer brunaktige. De lever ikke sammen etter paringen på våren. De lever i hver sine territorier på sommeren. En huggorm kan treffes i alle miljøer i Norge og opp til litt over 1000 meters høyde over havet. De lengste blir rundt 70 cm lange.

Buormen

Den nesten helt svarte Buormen er vår største slange og kan bli opp mot 1,5 meter lang. Det som skiller den ut er de to lyse gulhvite flekkene i nakken. Denne ormen begynner å bli mer og mer sjelden i Norge, og det er ting som tyder på at det er ferd med å bli mindre av den. De lever for det meste på Østlandet, men har blitt truffet på hele veien fra Lindesnes i sør til opp i Nordland fylke.

Slettsnoken

Denne slangen minner mye om Huggormen og forveksles ofte da den i fargespekteret fra grått til brun og har mange mørke flekker på ryggen. Den lever i sør og øst Norge langs kysten for det meste. Den lengste snoken som er registrert i Norge er på 89 centimeter.

Frykt

Det er mange som er veldig redd for slanger og rømmer så snart de kan om de ser en slange. Kanskje er det grunn til det siden denne frykten ligger i oss fra gammelt av og kunnskapen er for liten slik at det instinktivt blir frykt så snart vi ser en slange. I enkelte andre kulturer lever menneskene nesten i et med slangene – i hvert fall om man sammenlikner Norge med noen av de kulturene. Både mennesker og dyr har opparbeidet en instinktiv frykt fordi slanger kan være giftige. Samtidig blir slanger beundret for vakre farger og grasiøse bevegelser.