Nye regler for reptiler som husdyr del 2

Reptiler eller krypdyr har vært forbudt å ha som kjæledyr i Norge. Men nå de siste årene har det gått mot en lettelse på dette regelverket, og tidligere i år fastsatte Landbruks og Matdepartementet en ny regel som gjør at det er 19 arter av forskjellige reptiler som er lovlige som kjæledyr. Men selvfølgelig etter meget spesielle og strenge regler. Disse reglene vil tre i kraft fra høsten 2017.

Hvordan vil du reagere eller trives dersom du vet at naboen tvers over gangen har en kongepyton eller flere inne hos seg i leiligheten. Joda helt greit at det er strenge regler for oppbevaringen og behandlingen av disse dyrene, men uhell kan skje og de kan slippe løs og krype i vei fra sin eier.

Regler og krav

Det er en dyrevelferdslov som omfatter regler for alle dyr. Her også hvordan man skal innrede bolig for reptiler slik at de får et sted å trives. De trenger riktig temperatur, luftfuktighet, størrelse på bostedet osv. Alle disse reglene er eieren av reptiler pliktet å kjenne til og følge slik at dyret får den velferden det har krav på etter norsk lov.

Ved sykdom så plikter eieren å kontakte veterinær så dyret kan behandles. Dette er også frykten fra enkelte motstandere av disse nye reglene. De frykter mer former for sykdommer som f.eks. enkeltstående utbrudd av salmonella bakterier. Kommer det «normale» utbrudd gjennom mat kan de forholdsvis enkelt spores og gjøres handlinger for å stoppes. Men ved slike enkeltutbrudd vil det forekomme tilfeller her og tilfeller der og smittesporing vil være vanskelig.

Import regler

De som skal importere dyr til Norge må følge reglene. Og de butikkene som skal selge plikter å informere om dyrevelferdsloven og hvordan reglene er for omsetting av dyr og hvordan hold av dyr skal foregå. Alle disse reglene gjelder jo enten det er «normale» dyr eller nå reptiler som blir tillatt etter de nye reglene. En regel f.eks. at det ikke er tillatt å fore dyr med levende virveldyr. For at dette skal kunne skje på best mulig måte er det viktig at de som skal selge dyr fra dyrebutikker kjenner til alle lover og regler og er god til å informere dette videre til kjøperne.

Dyreparker

Det vil fortsatt være spesielle regler som gjelder for dyrehager. Her vil du fortsatt kunne se andre arter av reptiler og amfibier som ikke står på denne nye listen over godkjente arter. Mattilsynet og den enkelte dyrepark vil samarbeide for å kunne vise frem andre arter til publikum. I bunn og grunn er det ofte snakk om hvordan dyrenes velferd kan ivaretas. Dyreparkene vil ha de samme reglene som tidligere og må dokumentere alt som tidligere er satt som regler. Intet nytt på den siden av regelverket.

Så altså de nye reglene er til glede for noen, mens er til forargelse for andre. Men de som nå vil ha reptiler vil kunne bli kontrollert at de holder og følger de reglene som er gitt. Mattilsynet kan altså komme på uanmeldt besøk til alle som er registrert som eier av et reptil og sjekke at dyret lever under lovlige reglene og at det har god velferd. Kommer de da over dyr som ikke er godkjente vil det bli behandlet som tidligere. De vil bli bragt i forvaring og i de fleste tilfeller avlivet.