Mange forskjellig reptiler

Vet du hva et reptil er? Jeg var ikke klar over alle dyrene som gikk inn under kategorien reptil før jeg begynte å lese meg opp på dette stoffet nylig. Den minste reptilet som er i dag skal være en liten kameleon – Brookesia micra – som bare er 24 millimeter lang i fullvoksen størrelse. Mens verdens største nålevende reptil skal være en saltvanns krokodille hvor en voksen hann krokodille kan veie opptil ett tonn og bli opp til 5,5 til 6 meter lang.

Verdens minste

Det er flere forskjellig grupper forskere som har kommet over disse små reptil artene på Madagaskar. Det skal være fire forskjellige små kameleon arter, hvorav den minst er allerede nevnte Brookesia micra. Den måler altså bare 24 millimeter fra tuppen av halen og frem til nesen.

De tre andre artene er desparata, tristis og confidens. De er alle litt større men fortsatt veldig små. Fellesnevneren for disse fire artene er at de bare finnes på et meget snevert leveområde på noen få kvadratkilometer. Og det er fordi ressursene med mat er veldig begrenset som har gjort at disse dyrene har tilpasset seg ved å minske kropps størrelsen for å kunne fortsette å leve i dette området selv om ressursene der er knappe. Madagaskar hvor disse dyrene er funnet er verdens fjerde største øy og ligger i det Indiske hav utenfor Mosambique.

Verdens største

Den største reptilet som lever i verden i dag er Saltvanns krokodillen. Den lever i Oseania og deler av Asia. En fullvoksen hann krokodille kan bli helt opp til seks meter lang og veie rundt 1000 kilo. En hunn kan veie omtrent delt halve og bli rundt fire meter lang.

Saltvannskrokodillen er en av 12 arter av den egentlige krokodillen. Og siden den er verdens største reptil så er den også ganske farlig for mennesker. Det føres ikke noe fullstendig statistikk over hvor mye skade disse krokodillene gjør på mennesker, men det anta at de dreper rundt 2000 mennesker hvert år. Så vær veldig forsiktig om du skulle forville deg ut i områder hvor den lever – da kanskje spesielt i Asia hvor sikkerhets foranstaltningene er en del mindre enn i f.eks. Australia.

Antall reptiler

Jeg har forsøkt å finne ut hvor mange forskjellige reptiler det finnes i verden bare for kuriositeten sin skyld. Men det viste seg ikke å være spesielt lett å finne ut av. Men jeg er sikker på at det finnes mange tusen forskjellig i hvert fall. Jeg har funnet et tall som pr august 2016 sier at det finnes 10450 forskjellige arter av reptiler i verden. Men dette tallet har økt jevnt og trutt i mange år. Og det som er litt av problemet er at det finnes så utrolig mange underarter igjen av de forskjellige kjente artene. Så jeg tviler faktisk på om det finnes noe eksakt kjent tall? Det sies som et eksempel at de har funnet 1085 arter som igjen har 2516 underarter. Så det burde gi en ide om at det endelige tallet blir stort.