Krokodiller

Krokodillen eller Crocodylia består av 27 forskjellige arter. Den er også den fysisk største av krypdyrene.

Krokodillen finner man i de tropiske strøkene og de forskjellige artene er fordelt på ulike områder med tropiske klima.

Man regner med at den har eksistert i rundt 200 millioner år med mange varianter av arten som har dødt ut eller endret seg i takt med tiden.

Det har vert små krokodiller som lignet på en hund og enormt store som de kaller monster krokodiller.

Artene

Saltvannskrokodillen er den største av dagens arter. Den kan bli noe over seks meter lang men mest vanlig er noe under fem meter lang.

De største kan ligge på opp i mot 1000 kilos vekt, men normalen er rundt 500 kilo.

Man finner gjerne denne arten i innsjøer, elver og sumpområder, de forekommer også i saltvann da de tåler lengre opphold også der.

Saltvannskrokodillen er altetende, fisk, kreps, fugler, skilpadder, øgler, bøfler, kenguruer og kveg. Den angriper også mennesker om den får en mulighet til det. Så det gjelder og ha øynene åpne når man er ute ved vann i visse strøk.

Gangesgavialen

Gangesgavialen er en av artene i krokodillefamilien, den finner man i områdene rundt Nepal, Bangladesh, Burma og India. Denne arten er vanligvis ikke farlig for menneskene.

Normal størrelse på denne arten er rundt fem til seks meter lange og hoved føden dens er fisk.

Arten har blitt totalfredet da antallet har blitt dramatisk redusert etter at rundt 95 % av deres habitat har forsvunnet, det er menneskene som har utviklet områdene de har levd i som er årsaken til dette.

Nilkrokodille

Nilkrokodille finner man i Afrikas tropiske strøk. Den blir vanligvis rundt fire til fem meter lang og er den nest største i krokodille familien.

Hoved føden er fisk, sebraer, bøfler og antiloper. Den ligger gjerne på lur ved vannkanten og venter på at byttet skal komme ned for og drikke, den drar da byttet ned under vann og drukner det.

Bestanden ligger på rundt 400 000 dyr og arten er da foreløpig ikke truet.

Ørkenkrokodille

Ørkenkrokodille er en liten art i krokodille familien, og det anses at den er en underart av Nilkrokodillen.

Normal lengde på den er rundt to og en halv meter, så den er en av de minste av arten.

Den finner man i skogsområder da spesielt i området rundt kanten av Sahara ørkenen. Denne arten har igjennom tiden tilpasset seg livet i disse tørre områdene hvor den tilbringer mye av tiden liggende nedgravd i sanden eller i huler mens den venter på regn.

Denne arten er også på listen over utryddingstruede arter.

Australkrokodille

Australkrokodillen finner man i de nordre delene av Australia. Denne arten

er på stort sett rundt to meter lange. Dette er en ferskvanns krokodille som man finner i sumper, innsjøer og i de øvre delene av elver da den ikke klarer seg lenge ved saltvann.

Hoved føden dens er fisk, men den tar også små pattedyr og fugler. Den har vert utryddelses truet i mellom 60 og 70 tallet men bestanden har tatt seg opp igjen og det ser ut til at de klarer seg godt nå.