Kolibrien og fuglekongen

I denne serien med artikler vil jeg skrive om mange forskjellige dyrearter. Det vil bli en del om verdens reptiler og om noen av de som finnes i Norge. Men også litt om fugler og andre små kryp som vi kjenner til men ikke har et daglig forhold til. Alltid litt spennende med saker som man ikke har med å gjøre til daglig synes jeg.

Nå i denne artikkelen vil jeg skrive litt om en liten fargerik skapning som mange av oss har hørt om, men aldri truffet på. Kolibri fuglen lever i en annen del av verden og treffes aldri i Norge. Men selvfølgelig noen av oss kan ha vært i de delene av verden den lever og truffet på den der.

Kolibri

Kolibri er en liten fugl som finnes i den nye verden som det heter, eller i områdene fra Alaska og ned til Chile og Argentina. Kolibrien tilhører en familie med raske veldig små fugler og er en veldig farge full fugl. Fargene kan være iriserende og et fantastisk syn når man ser dem. Men det er utrolig mange forskjellige arter av denne lille fuglen.

En kolibri er meget flyvedyktig og kan fly i alle retninger – den kan altså gjøre det som kalles for å hovre. Det betyr at den kan henge i luften og fly i alle retninger, på samme måten som mange andre insekter som f.eks. biene og vepsene. Dette gjør at f.eks. nektar fra blomster er en del av maten til kolibrien. Noen av disse små fuglene er så tilpasset og spesialisert på nettopp å spise nektar at nebbet er tilpasset formen på bestemte planter eller blomster.

Mange arter

Det finnes hele 363 forskjellige kjente arter av kolibrien, men den deles igjen inn i over 100 forskjellige slekter. Og alle lever i «den nye verden». Fuglen deles inn i seks hovedgrupper av artene. Det forskes fortsatt mye på denne lille skapningen og forsøker å finne ut av dem. Men det er langt igjen.

Norges minste fugl

Det er mange som tror at det er Fossekallen som er Norges minste fugl, men den er bare kåret til Norges nasjonale fugl – det er Fuglekongen som er Norges minste fugl. Fossekallen kan bli helt opp mot 20 centimeter stor, mens fuglekongen ikke blir mer enn cirka ni centimeter. Og denne lille skapningen veier ikke mer enn rundt fem gram.

Fuglekongen eller «furulusen» som den ofte kalles er en sanger. Og med sine små ni centimeter gjemmer den seg lett bort. Og selv om den er Norges minste fugl så finnes den også andre steder. Den er å finne i største delen av Asia og på de varmeste stedene i Europa. Når det blir kjøligere så trekker den sørover.

Fuglekongen er selskapelige av seg og er ofte å se i små flokker. Den menger seg ofte også med meisene. Den lever av edderkopper, insekter og små larver den finner opp i tretoppene. Det var litt om et par veldig små fugler. I neste artikkel tenkte jeg å skrive litt om noen som var litt større. Hvem valget faller på er ikke bestemt enda, men se ikke bort ifra at det blir noen fugler langs f.eks. norskekysten.